inițiat de Grămadă Mihai Iuliu, în vederea construirii unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E, sistematizare verticală, împrejmuire si utilități, pe teren proprietate privată în suprafață de 946 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 38787, situat în intravilanul municipiului, pe strada Alexandru cel Bun.
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
      - Notă de fundamentare
      -  Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
      -  Raportul compartimentelor de specialitate
      -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
    Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

Notă de fundamentare

Expunere de motive

Raportul compartimentelor de specialitate

Proiect hotărâre

Raport consultare public

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Anunț nr. 25102 / 17.07.2017

Data afișării: 17.07.2017

 

Inchide