pentru construire imobil cu regim de înălțime de maxim D+P+4E cu funcțiuni mixte, cu servicii și spații comerciale la parter și locuințe colective la etajele superioare, parcări și spații verzi, inițiat de Juravlea Viorel și Juravlea Lucica Viorica pe teren proprietate privată în suprafață de 3040 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 48317, situat în intravilanul municipiului pe str. Petru Rareș, nr. 56.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 02.03.2018-26.03.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

 Anunț nr. 7506 / 01.03.2018

Data afișării: 01.03.2018

Inchide