cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu iniţiat de SC PROLISOK SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/brașamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3566 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 49612, situat în intravilanul municipiului, pe str.  Parcului (intersecție str. Voronet cu str. Sucevița
Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava;
   -  Raportul compartimentelor de specialitate;
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre.
Documentele pot fi consultate şi la
Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

ANUNŢ Nr. 5712/20.02.2019

Inchide