solicitat de Municipiul Suceava pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, pe teren în suprafață de 1900 mp, identic cu parcela cadastrală 51700, proprietatea Municipiului Suceava, situat în intravilanul municipiului.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice începând cu data publicării anunțului în ziar.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 03.09.2019

Inchide