cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire bloc de locuinţe colective cu înălţime de până la P+6 niveluri cu locuri de parcare la subsol, spaţii comerciale şi de prestări servicii la parter, spaţii de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 2308 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 30477, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul George Enescu fn., iniţiator Filip Mihaita.
        Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 
şi în holul central de la parterul instituţiei.
        Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 26.04.2018 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.       
        Observatiile şi propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate şi vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism.


 Reglementari urbanistice .pdf
 Incadrare in zona .pdf

 Anunt NR. 14607/26.04.2018
 
 Afisat: 26.04.2018

Inchide