iniţiat de COLOSEUM EXPRES SRL pentru construire complex de locuințe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață de 1541  mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Cuza Vodă nr. 29.
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 19.04.2021-13.05.2021  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Incadrare in zona
Reglementari urbanistice

Afișat: 19.04.2021

Inchide