Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin UCRAP, ANFP şi INA, derulează campania de promovare din cadrul Proiectului Tinerilor Profesionişti (Young Professionals Scheme). Campania a fost lansată la începutul lunii aprilie cu scopul de a informa asupra rolului Managerilor Publici în administraţia publică.
Principala realizare a Proiectului Tinerilor Profesionişti o reprezintă crearea unui corp de Manageri Publici formaţi din punct de vedere profesional în spiritul valorilor managementului sectorului public din Statele Membre ale Uniunii Europene. Tinerii Profesionişti au fost selectaţi, formaţi şi evaluaţi conform standardelor europene şi sunt angajaţi după absolvire în administraţia publică. În acest moment, se desfăşoară selecţia pentru cel de-al patrulea ciclu, care a început pe data de 8 decembrie 2008. Acest ciclu se desfăşoară pe baza realizărilor şi a iniţiativelor anterioare şi urmăreşte selectarea, instruirea şi plasarea în sistem a unui număr de aproximativ 120 de Tineri Profesionişti în 2010.

Schema anuală de plasare este un demers al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi vizează identificarea poziţiilor vacante din cadrul serviciului public. În acest an 2009, 107 absolvenţi din ciclul 3 vor fi plasaţi în cadrul unor instituţii publice, unde vor putea contribui la procesul de reformă administrativă. Profilurile în detaliu ale absolvenţilor disponibili pentru angajare pot fi accesate de pe site-ul proiectului, http://www.yps.ro/profiluri/index.html.

 

Din anul 2003, de când a început acest proiect, şi până astăzi, au fost pregătiţi 327 de manageri publici.
Cele patru cicluri ale Proiectului Tinerilor Profesionişti s-au desfăşurat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene în valoare de 14,5 milioane euro, iar asistenţa tehnică pentru acest al patrulea ciclu a fost gestionată de un consorţiu internaţional condus de European Consultants Organisation (ECO).
 
 
Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta materialul informativ anexat şi să ne contactaţi la:
Email: nora.balta@mai.gov.ro
Tel: 021.303.70.80, int.11121
Persoana de contact: Nora Balta
Inchide