NR.76161/29.01.2019, având ca titular pe Dl. Răduţ Cătălin - domiciliat în Municipiul Suceava, Str. Ilie Ilaşcu. Obiectul Deciziei de impunere reprezintă obligaţii fiscale către bugetul local al Municipiului Suceava.

Publicat in data de 20.02.2019

Inchide