a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent pentru obiectivul de investitii “Construire bloc de locuinte cu spatii de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spatii comerciale si de prestare servicii, birouri la parter, spatii de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticala, amenajari exterioare, racorduri/bransamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2500 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 36413, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. 1 Decembie 1918, inițiator S.C. Davasy Buildars S.R.L.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 03.07.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava -Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.         
Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Anunţ nr.19431/02.07.2020

Inchide