Administrația locală la zi

Municipiul Suceava anunță organizarea unei ședințe de licitație pentru valorificarea prin vânzare a unui numar de 28 vehicule abandonate sau fără stăpân

Anunt | Stire

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Anunț pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 63/27.02.2020 privind aprobarea exproprierii unor bunuri imobile – terenuri proprietate privată

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 576 mp.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și gradiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații.

Anunt

Municipiul Suceava titular al proiectului “Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”, anunță începerea procedurii de consultare privind luarea deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava

Anunt

Anunț privind recrutarea personalului pentru recensământul populației

Anunt

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră - Direcția generală tehnică și de investiții.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – Arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier gradul II la Biroul relații publice și administrativ - Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante la Direcția de Asistență Socială, Serviciul programe sociale, sănătate, educație - Compartimentul de medicină școlară generală.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante la Direcția de Ecologizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează în data de 28 iunie 2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post – funcție contractuală de execuție temporar vacantă de șofer treapta I la Serviciul Parc auto din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 18 posturi – funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, respectiv: la Direcția Administrația Piețelor și la Direcţia Generală a Domeniului Public

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul finanțare învățământ și încasări directe

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concurs

Inchide