PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 576 mp, identic cu parcela cadastrală nr.40943, situat în intravilanul municipiului pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator SKURTU ALONA și SKURTU VIOREL – proprietari și SAV DENTISTRY S.R.L.- superficiar.

Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 19.01.2022  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro    

           Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro  .

           Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide