Planul Urbanistic Zonal pentru construire bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+3E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de SC ENERGO-CONSULT SRL, pe teren proprietate privată - Raport.

Anunț nr. 41760 / 18.12.2018

Inchide