ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava anunţă intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe unele trasee din municipiul Suceava transportatorului S.C. Transport Public Local S.A..

Proiectul de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe unele trasee din municipiul Suceava, expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului Municipiului Suceava nr. 15705/31.05.2013 şi raportul Serviciului autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi culturale, nr. 15706/31.05.2013, fac parte din prezentul anunţ şi sunt anexate acestuia.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Suceava în şedinţa ordinară din 27.06.2013.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii formulate în scris, referitoare la proiectul de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe unele trasee din municipiul Suceava, se vor depune până la data de 27.06.2013, ora 12.00, la camera 35, Biroul autoritatea locală de autorizare transport, persoana de contact Ileana Amariei (tel. 0230-212696 interior 165 sau 166, fax 0230-520593).

PRIMAR,

ION LUNGU

Şef serviciu,

Ileana Amariei

Şef birou,

Gabriel Petruc

Inchide