și Regulament de urbanism aferent, pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 27891 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 51798, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mitocului, inițiator S.C. OPERATIONAL AUTOLEASING S.R.L.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 04.03.2019 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.          
Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate.și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Anunţ Nr. 6940 din 04.03.20189
Afisat în data de 04.03.2019

 

 

 

Inchide