PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe colective cu spații comerciale la parter, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, împrejmuire și racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități, pe teren proprietate privată în suprafață de 980 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 41364, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Nicolae Titulescu f.n., inițiatori Răileanu Mihai-Silviu, Răileanu Ancuța-Ionela, Saghin Constantin-Dan și Saghin Iulia-Maria.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 03.04.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

- Reglementări urbanistice 3.1
 

Inchide