în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal pentru construirea a trei hale cu destinația de producție tâmplărie PVC, depozitare și clădiri cu destinația de showroom, birouri, magazin piese auto, locuri de parcare, împrejmuire, inițiat de S.C. TIM AUTO CITY S.R.L., S.C. TIM GROUP S.R.L., ȘVEDUNEAC ION si ȘVEDUNEAC COSMINA, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 4063 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 48163 (1185mp), nr. 49545 (1135mp), nr. 49573 (898mp), nr. 38641 (845mp), situat în intravilanul municipiului, cartier Ițcani, pe strada Grigore Alexandru Ghica.
    Documentația de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 28.02.2017 – 24.03.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.

Anunț nr. 7482 / 27.02.2017


Regulament de urbanism

Plan Urbanistic Zonal

Încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice - zonificare

 

Inchide