Nr. 34836/27.11.2015

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC METAL TERMO INDUSTRY SRL pentru construirea unor spații de depozitare și vânzare materiale de construcții și spațiu administrativ pe terenul identic cu nr. cadastral 40325 în suprafață de 1800 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Cuza Vodă.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism,etaj III, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide