pentru extindere magazin “Kaufland” și construire parcare supraterană, pe teren proprietate privată în suprafață de 18675 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 1306/11, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Universității, inițiator S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
  Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 26.01.2018 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 - Plan de încadrare în teritoriu

 - Reglementări urbanistice planșa 2

 - Reglementări urbanistice planșa 2.1

 - Profile stradale

 - Perspective propunere

 

Anunț nr.  3180 / 26.01.2018

Inchide