REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare supraterane și subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată

       Argumentare: elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare supraterane și subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.
Inițiator: NIVA DEVELOPMENT S.R.L.
Amplasament: teren în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770 (5921mp) și nr. 56614 (429mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, nr. 4-8, proprietate NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

      Publicul a fost invitat să consulte documentele privind elaborarea propunerilor Planului urbanistic zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent si să transmită observații/obiecțiuni referitoare la PUZ pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare supraterane și subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, în perioada 27.02.2024 – 22.03.2024.
      În acest sens, anunțul privind elaborarea PUZ-ului a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro la secțiunea “Anunțuri”, a fost afișat în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și a fost afișat pe 4(patru) panouri montate la amplasamentul aflat în discuție. Totodată, anunțul a fost afișat la scările blocurilor aflate în vecinătatea amplasamentului. De asemenea, s-au transmis prin poștă și e-mail 8 (opt) notificări proprietarilor din vecinătate.
       Anunțul privind elaborarea propunerilor PUZ a fost publicat și pe pagina oficială de Facebook și de Instagram a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația mobilă Suceava City App.

      În perioada stabilită prin anunț pentru consultarea și informarea publicului din etapa elaborării propunerilor PUZ, la Primăria municipiului Suceava au fost înregistrate observații/obiecțiuni/propuneri la documentația supusă informării și consultării publice.
         În rezumat, acestea au făcut referire în principal la: situația existentă, legalitatea construirii terenului de la adresa str. Vasile Bumbac nr. 4-8;  accese; creșterea nivelului de trafic din zonă; circulația și parcarea autovehiculelor; numărul locurilor de parcare; regimul de înălțime; interventia în caz de incendiu; apropierea de clădirea Consiliului Județean Suceava; terenul pe care se intenționează construcția; spațiul liber; funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcției; principii de compoziție pentru realizarea obiectivului; soluții de reabilitarea și realizarea spațiilor verzi; lucrări de sistematizare verticală necesară; regimul de construire propus; limite laterale; însorirea și iluminatul natural al imobilelor existente; crearea unui discomfort vizual, termic, acustic; creșterea nivelului de praf; afectarea nivelului de trai și standardele de viață; indicatori urbanistici; conținut incomplet al documentației; incompatibilitatea funcțiunilor.
       O persoană a solicitat informații telefonice.
       Inițiatorul PUZ a fost notificat în legătura cu obiecțiunile/observațiile/propunerile primite.
       Ca urmare, inițiatorul PUZ a depus la Primăria municipiului Suceava răspunsurile argumentate.
   Răspunsurile argumentate ale inițiatorului PUZ depuse la Primăria municipiului Suceava, au fost transmise în scris persoanelor care au formulat observații/obiecțiuni/propuneri.

Inchide