Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de Vârvara Silvia pentru dezlipirea parcelei cadastrale nr. 57097 (număr cadastral vechi 7865) în opt parcele și construirea unui cartier de locuinţe unifamiliale cu regim mic de inălțime şi funcţiuni complementare locuirii și extinderea rețelelor de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 10.000 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 57097, situat în extravilanul municipiului Suceava în zona străzii Mitocului, la locul numit “Săliște”.
  Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de facebook a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația Suceava City App.
   Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice
 

Inchide