pentru construirea unei clinici dentare, locuri de parcare, împrejmuire, branșament/racorduri la utilități tehnico-edilitare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 5245 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40423, situat pe str. Cernăuți f.n., inițiator SC HEL DENT SRL.
   Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepând cu data de 12.10.2020 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro         
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Plan de incadrare in zona
Reglementari urbanistice

Data afișării: 09.10.2020

 

Inchide