În vederea desfășurării recensământului populației și locuințelor din România se fac înscrieri pentru recenzorii de teren. Cererile de înscriere se vor depune la camera 22 – etajul 2. 

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
• Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
• Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
• Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
• Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
• În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren.

Model cerere de înscriere ca personal de recensământ.

Inchide