PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de VORONCA NARCIS VALENTIN și VORONCA BOGDAN ADRIAN pentru construire locuință P+2E cu spații comerciale la parter, pe terenul identic cu nr. cadastral 43532 (pe care se află un chioșc cu regim de înălțime parter) în suprafață de 208 mp și terenul identic cu  nr. cad. 41815 în suprafață de 31 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Samoil Isopescu fn.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

 

Inchide