Nr. 36508/17.11.2016

 
initiat de Ciocan Narcis Daniel  pentru construire bloc de locuinte colective S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol si spații de locuit la parter, etaje și mansardă,  pe teren proprietate privată în suprafață de 500 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 48723, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Păcii.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
   -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate şi la 
Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice,  la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava.

Inchide