PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 2234 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49580, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii, nr. 35, beneficiar S.C. K TEAM S.R.L.
                Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 11.08.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din 
b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro     
               Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide