pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18297  mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele 49920, 49540, 47514, 49342, 466/5, 420/6, 420/2, 466/3, 450, 466/4, 466/2, 7840, 466/89, 466/74, 466/73, 466/21, 6743, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii nr. 35, solicitanți Babalean Gheorghe si Babalean Lucia, Minicariu Ioan și Minicariu Marinela, SC Reflex Impex SRL, Zmau Petru și Zmau Maria, Negru Dumitru Andrei.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 09.03.2018 - 02.04.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.

  Încadrare în zonă

  Reglementări urbanistice - zonificare

 

  Anunț nr. 8421 / 08.03.2018

Data afișării: 08.03.2018

Inchide