PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construirea a două clădiri de locuințe colective și spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, împrejmuire, racorduri/branțamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2872 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 37587(1436mp) și nr. 37588 (1436mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Parcului, inițiatori ILI VASILE CRISTINEL și ILI DANIELA ANGELA.
      Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 01.08.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro     
      Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro  .
     Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide