inițiat pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și racorduri la aceste rețele, pe teren proprietate privată în suprafață de 1435 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 35599, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Sucevița (zona Livezi).
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    -
Notă de fundamentare
    - Referatul de aprobare
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

- Raport consultare public

 

Inchide