pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+3E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de SC ENERGO-CONSULT SRL pe teren proprietate privată în suprafață de 600 mp, identic cu parcela cadastrala notata cu nr.47463, situat în intravilanul municipiului, zona Cartodrom.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 25.09.2018–19.10.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

  Încadrare în zonă

  Reglementări urbanistice

   

Anunț nr. 31696 / 21.09.2018

Afișat: 21.09.2018

Inchide