DIRECŢIA DE BUGET, CONTABILITATE ŞI FISCALITATE

Serviciul Urmărire şi executare silită         

Nr. 265890/17.12.2015

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

adrese de înfiinţare a popririi şi înştiinţări de poprire - amenzi contravenţionale

 

 

În temeiul art. 149 alin (5) coroborat cu art. 44 alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrativ fiscale pentru contribuabilii prevăzuţi în:

            - Anexa 1 „Înștiințări de poprire emise în anul 2015 pentru persoane fizice și juridice cu debite provenind din amenzi contravenționale

            - Anexa 2Adrese de inființare a popririi emise în anul 2015 pentru debitori - amenzi contravenționale.

            Actele mai sus menţionate pot fi consultate de către destinatarii acestora la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, Avizier - biroul amenzi, parter.

            Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 22.12.2015.

Inchide