pentru construire hală producție de bere, împrejmuire, clădiri anexe, extindere rețea utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri, inițiat de SC DANSBEER SRL,  pe teren proprietate privată în suprafață de 3500 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 35469, situat în intravilanul municipiului, la locul numit “Suhat”.
  Documentația cu principalele reglementări urbanistice poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
  Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 02.11.2017 – 26.11.2017, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, de luni până vineri, între orele 9:00-13:00.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.

Încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Anunț nr. 38175 / 01.11.2017

Inchide