privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate cu modificările și completările ulterioare.

     Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

 - Notă de fundamentare;
 - Textul complet al proiectului de hotărâre;
 - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava;   - Regulament de publicitate; Plan de situaţie - Zone de publicitate restrânsă

 - Raportul Directiei Urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru care pot fi consultat şi 
la sediul Primăriei municipiului Suceava – Serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei;

     Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în perioada 29.11.2017 – 15.12.2017, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

  • ANUNŢ   Nr. 41429/ 28.11.2017
  • Data afişării - 28.11.2017
Inchide