inițiat de Ungurean Dinu si Ungurean Coca pentru construirea unei hale de reparații auto, utilități edilitare si împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2789 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 49323, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Apeductului, nr. 8A.
    Documentația cu principalele reglementari urbanistice poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri intre orele 9:00-13.00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 22.05.2017–05.06.2017, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.

Parte desenată

Anunț nr. 18061 / 19.05.2017

Inchide