PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

NR. 24381/18.08.2015

 

ANUNŢĂ

 

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LUCA ANGELA și LUCA ILIE CRISTINEL pentru construirea a două clădiri cu regim de înălțime P și P+Etaj parțial, cu destinații de spații comerciale, birouri, spații de depozitare,  împrejmuire și racorduri/branșamente pe teren proprietate privată, în suprafață de 1300 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 6367, situat în intravilanul municipiului– strada Cuza Vodă.

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Textul complet al proiectului de hotărâre

- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide