inițiat de Stoica Ionuț și Stoica Maria Cătălina, pentru “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - cu regulamentul de urbanism aferent, pentru construire centru de agrement (teren sport, terasă, restaurant, grădină de vară, cort evenimente, loc de joacă, locuință de serviciu), locuri de parcare, sistematizare verticală”, pe teren proprietate privată în suprafață de (5000+1400+900) 7300 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele 41214, 52680, 52720, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Nicolae Cătănescu.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 15.06.2020 – 09.07.2020 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

Inchide