pentru clădire de locuit cu spații de birouri la parter, rezultată din consolidarea, extinderea și supraînălțarea cu două niveluri a clădirii C1 existente, împrejmuire, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 521 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 42772, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mirăuților, nr. 3.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parter instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 02.08.2019 – 16.08.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

 

Inițiator: S.C. CA&DOMER INVEST S.R.L.

Afișat în data de: 01.08.2019.

Inchide