în vederea construirii unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și racorduri la aceste rețele, pe teren proprietate privată în suprafață de 1435 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 35599 (nr. cadastral vechi 7341) situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Parcului nr. 1.
   Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
    Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada
10.05.2019-03.06.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
    Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
   Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Plansa incadrare in zona
Plansa reglementari urbanistice

Data publicarii: 09.05.2019

 

Inchide