cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire bloc de locuințe cu înălțime de maxim D+P+5E cu locuri de parcare la demisol, spații comerciale și de prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, generat de imobilul teren identic cu parcela cadastrală nr. 30477, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul George Enescu fn.
  Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 12.10.2018 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.       
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Anunț nr. 34200 / 12.10.2018

Afișat: 12.10.2018

Inchide