Nr. 28205/25.09.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

ANUNŢĂ

 

      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent aferent pentru parcelarea suprafeţei de 5000 mp teren identic cu parcela cadastrală nr. 37689 și construirea de locuinţe cu regim mic de înălțime, pe teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Gheorghe Doja, nr.106.

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

            -  Notă de fundamentare

            -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

            - Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

 

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide