inițiat de S.C. Davasy Buildars S.R.L. Suceava, pentru “P.U.Z. pentru construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și de prestări servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2500 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 36413, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Bulevardul 1 Decembrie.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea ”Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 18.08.2020 – 11.09.2020 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A sau pe adresa de mail:
urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

- Plan situație existentă 

 

 

Anunț nr. 24587 din 17.08.2020.

Inchide