PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A

Nr. 16898 din 24.05.2016

ANUNŢĂ

 

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă, pe teren proprietate privată în suprafață de 1231 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 39824, ce este studiat împreună cu suprafața de 1232 mp teren identic cu nr. cadastral 39825 pe care există o clădire autorizată cu AC 359/2013, reglementata prin PUZ aprobat cu HCL nr. 181/29.07.2013, strada Eroilor fn.

               Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

-  Notă de fundamentare

-  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

-  Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului în ziar.

 

Inchide