PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 2234 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49580, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii, nr. 35, beneficiar  K TEAM S.R.L.
    Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-14:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
    Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 31.05.2023 – 24.06.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro  .   
    Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
    Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 42, e-mail: urbanism@primariasv.ro

Inchide