pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1 „Înștiințări de poprire emise în perioada 03.01.2020-20.03.2020 pentru debite provenind din amenzi contravenționale”.
Menționăm că această procedură de comunicare se realizează numai pentru înştiinţările de poprire transmise debitorilor prin Poșta Română și neconfirmate de primire. 
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, parter, Avizier - Serviciul Amenzi.
Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv la data de 3.02.2021.
Informații suplimentare privind acest anunț puteți obține, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0230/212696 interior 132, e-mail: amenzi@primariasv.ro.

Anunţ nr. 77752/02.02.2021

Inchide