solicitat de Davasy Buildars S.R.L.  pentru construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spații comerciale, de prestări servicii și birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2500 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 36413, situat în intravilanul municipiului Suceava, bulevardul 1 Decembrie 1918.

 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.
   Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar. 
- PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU
- PLAN SITUATIE EXISTENTA
- PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE
- Raportul informarii si consultarii publicului

Data afișării: 07.12.2020

Inchide