PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de Negrea Nicușor- Alexandru, Sisiac Marius-Alexandru, Alexandrovici Cazimir și SC MASTERDOM PROFIL SRL pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare, pe terenul în suprafață totală de 5782 mp, identic cu nr. cadastrale  3152/3; 3152/7; 3152/2; 3152/6; 3152/5; 3152/4, situat în municipiul Suceava pe strada Gheorghe Doja.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide