Nr. 92196 / 08.04.2019, având ca titular pe Dna. Harasim Paula-Florica - Domiciliată în Municipiul Suceava, Str. Dobrilă Eugen. Obiectul Deciziei de impunere reprezintă obligaţii fiscale către bugetul local al Municipiului Suceava.

Publicat în data de 09.05.2019.

Inchide