pentru PUZ pentru dezvoltarea unui cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și dotări aferente, funcțiuni complementare locuirii, pe teren proprietate privată în suprafață de 11167,00 mp, identic cu parcelele cadastrale cu nr. 44359, 31581, 44371, 44363, 43467, 44373, 44364, 44357, 44358, 44361, 44360, 44375, 40106, 44365, 44356, 44182, 44362, situat pe str. Aleea Dumbrăvii, zona Vălcănești, f.n., inițiatori Roșca Cristian, Vieru Elena-Doruța și Constantin Daniel, Roșca Petru și Viorica, Lazăr Iacob și Felicia, Străteanu Petru și Tesner Magdalena-Florentina, Botezat Ciprian și Ioana.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 12.10.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.         
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Memoriu prezentare

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

Inchide