inițiat de SC IMPERIUM PALAS SRL pentru construirea unui bloc de locuințe colective D+P+3E retras, cu spații comerciale și locuri de parcare la demisol, spații comerciale la parter și spații de locuit la etaje, împrejmuire, locuri de parcare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 728 mp, identic cu parcela cadastrală nr.41694, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada I.G. Sbiera fn.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 12.07.2018-26.07.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 23887 / 10.07.2018

Afișat: 11.07.2018

Inchide