inițiat de S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L. pentru construire unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1099 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 38267, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Traian Țăranu.
 Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parter instituției.
 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada
25.10.2019 - 18.11.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
 Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
 Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.
 Plan de incadrare in zona
 Plansa de reglementari

Anunt nr.   35187  din 22.10.2019                                                     Data afișării: 22.10.2019

Inchide