iniţiat de SC LOCKET TRADING SRL pentru construire depozit mărfuri industriale, sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri/branșamente, împrejmuire cu caracter provizoriu, pe teren proprietate privată în suprafață de 2997 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 53852, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Sofia Vicoveanca.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 09.07.2020 – 23.07.2020 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 07.07.2020. 

Inchide